Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή

Η SPEEDEX παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό το καθεστώς της Γενικής Αδειας, βάσει του κανονισμού Γενικών Αδειών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με αριθμό μητρώου 99-121 ενώ από το 2014 είναι κάτοχος και της Ειδικής Αδειας της ΕΕΤΤ.

Στο παραπάνω πλαίσιο, η SPEEDEX παρέχει τις υπηρεσίες της στους χρήστες βάσει του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.), ο οποίος περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης, περιγραφή των υπηρεσιών, τιμολογιακή πολιτική, βασικά στοιχεία της πολιτικής ποιότητας, την Ατομική Σύμβαση με τον εκάστοτε χρήστη και τέλος τους τρόπους επίλυσης διαφορών.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ