Αρχική / Υπηρεσίες / Οικονομικές Υπηρεσίες Εξωτερικού

Οικονομικές Υπηρεσίες Εξωτερικού                                                                        

EUROPE ECONOMY

Οδική μεταφορά από Ελλάδα προς Ευρώπη  (Εξαγωγή)  Door-to-Door, με την υπηρεσία DPD CLASSIC 
 • H οικονομική υπηρεσία διεθνών μεταφορών από την Ελλάδα σε Ευρωπαϊκούς προορισμούς, η οποία απευθύνεται σε όλους, με την εγγύηση της DPD ενός εκ των μεγαλυτέρων ευρωπαϊκών δικτύων οδικής μεταφοράς.
 • Η υπηρεσία παρέχεται μόνο με χρέωση αποστολέα.
 • Η παρακολούθηση των αποστολών γίνεται με ηλεκτρονική ιχνηλάτηση σε όλα τα στάδια διακίνησης (track & trace) των αποστολών.
 • Κάθε  δέμα  αποτελεί μία  ξεχωριστή αποστολή.
 • Δέματα άνω των 31.5 κιλών δεν υποστηρίζονται από  την εν λόγω υπηρεσία και δεν θα παραλαμβάνονται.
 • Οι μέγιστες διαστάσεις ανέρχονται: "Μέγιστο μήκος: 175 εκατοστά" και "Μήκος + 2 φορές το πλάτος + 2 φορές το ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 εκατοστά".
 • Οι ελάχιστες διαστάσεις εκάστης αποστολής ανέρχονται σε 22.9cm x 16.2cm.
 • Η Υπηρεσία ισχύει μόνο για πελάτες που διατηρούν πιστωτικό κωδικό στη Speedex.
EUROPE ECONOMY - Collection Request (CR)                                                                                    

Οδική μεταφορά από Ευρώπη προς Ελλάδα (Εισαγωγή)  Door-to-Door, με την υπηρεσία DPD CLASSIC Collection Request (CR) 
 • H οικονομική υπηρεσία διεθνών μεταφορών από Ευρωπαϊκούς προορισμούς προς την Ελλάδα, η οποία απευθύνεται σε όλους, με την εγγύηση της DPD ενός εκ των μεγαλυτέρων ευρωπαϊκών δικτύων οδικής μεταφοράς.
 • Η υπηρεσία παρέχεται μόνο με χρέωση παραλήπτη.
 • Η παρακολούθηση των αποστολών γίνεται με ηλεκτρονική ιχνηλάτηση σε όλα τα στάδια διακίνησης (track & trace) των αποστολών .
 • Κάθε  δέμα  αποτελεί μία  ξεχωριστή αποστολή.
 • Δέματα άνω  των  31.5  κιλών  δεν  υποστηρίζονται από  την  εν  λόγω υπηρεσία και δεν θα παραλαμβάνονται. Σε περίπτωση που, εκ παραδρομής,  παραληφθούν και προωθηθούν δέματα άνω των 31.5 κιλών ή των 300cm, η χρέωση ανέρχεται σε €18 (συμπ. ΦΠΑ 24%).
 • Οι μέγιστες διαστάσεις ανέρχονται : "Μέγιστο μήκος: 175 εκατοστά" και "Μήκος + 2 φορές το πλάτος + 2 φορές το ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 εκατοστά".
 • Οι ελάχιστες διαστάσεις εκάστης αποστολής ανέρχονται σε 22.9cm x 16.2cm.
 • Η Υπηρεσία ισχύει μόνο για πελάτες που διατηρούν πιστωτικό κωδικό στη Speedex.
BALKANS ECONOMY

Οικονομική μεταφορά από Ελλάδα προς Βουλγαρία, Ρουμανία (Door-to-Door) 
 • Η υπηρεσία παρέχεται μόνο με χρέωση αποστολέα.
 • Η αντίστροφη υπηρεσία από Βουλγαρία, Ρουμανία προς Ελλάδα υποστηρίζεται στις ίδιες τιμές με χρέωση παραλήπτη.
 • Η παρακολούθηση των αποστολών γίνεται με ηλεκτρονική αναζήτηση σε όλα τα στάδια διακίνησης (track & trace) των αποστολών .
 • Μέγιστο βάρος 35 κιλά ανά αποστολή.
 • Οι μέγιστες διαστάσεις ανέρχονται : Μέγιστο μήκος: 175 εκατοστά και Μήκος + 2 φορές το πλάτος + 2 φορές το ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 εκατοστά.
 • Οι ελάχιστες διαστάσεις εκάστης αποστολής ανέρχονται σε 22.9cm x 16.2cm.
 • Εφαρμόζεται το μεγαλύτερο βάρος μεταξύ φυσικού και ογκομετρικού κατά την χρέωση.
 • Η Υπηρεσία ισχύει μόνο για πελάτες που διατηρούν πιστωτικό κωδικό στη Speedex.

CYPRUS ECONOMY


Οικονομική μεταφορά Κύπρο  (Door-to-Door) 

CYPRUS ECONOMY- Αεροπορικό

CYPRUS ECONOMY- Ακτοπλοϊκό 

 • Η υπηρεσία παρέχεται μόνο με χρέωση αποστολέα.
 • Η αντίστροφη υπηρεσία  υποστηρίζεται στις ίδιες τιμές με χρέωση παραλήπτη.
 • Η παρακολούθηση των αποστολών γίνεται μέσω του Κεντρικού Customer Service

 • Μέγιστο βάρος 35 κιλά ανά αποστολή.
 • Οι μέγιστες διαστάσεις ανέρχονται : Μέγιστο μήκος: 175 εκατοστά και Μήκος + 2 φορές το πλάτος + 2 φορές το ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 εκατοστά.
 • Εφαρμόζεται το μεγαλύτερο βάρος μεταξύ φυσικού και ογκομετρικού κατά την χρέωση.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Κάθε αποστολή που διεκπεραιώνεται και δεν εντάσσεται στα απαγορευμένα  είδη προς μεταφορά είναι αυτόματα ασφαλισμένη για ζημιά, απώλεια ή καταστροφή μέχρι του ποσού των 50 Ευρώ για έγγραφα & 100 Ευρώ για δέματα.  

Πρόσθετη Ασφάλιση Αποστολών
Ο πελάτης δύναται να ασφαλίσει πλήρως αποστολές μεγάλης αξίας, με προνομιακή τιμή ασφάλισης