Ημερομηνία: 18/08/2019 00:41

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

-Τα πεδία στα οποία υπάρχει * είναι υποχρεωτικά παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα έχετε συμπληρώσει πριν κάνετε Προώθηση.
-Η παραγγελία παραλαβής θα ισχύει μόνο όταν το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας σας επιβεβαιώσει τα στοιχεία της.