Αρχική / Η Εταιρία / Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία

Τα Οικονομικά Μεγέθη στο σύνολο τους κινούνται σε επίπεδα που ικανοποιούν το σύνολο των στόχων, όπως αυτά προσδιορίζονται στις αρχές του εκάστοτε οικονομικού έτους.