Αρχική / Η Εταιρεία / Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στη SPEEDEX, είτε στην Κεντρική Εταιρεία είτε στο Πανελλαδικό Δίκτυο Καταστημάτων της, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση:

SPEEDEX Α.Ε.
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Σενέκα 24, 145 64 Κηφισιά
Τηλ. 210 3407201 Φαξ: 210 3407017
Mail: hr@speedex.gr

Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν απόλυτα εμπιστευτικής διαχείρισης και θα αξιοποιηθούν σε περίπτωση που ταιριάζουν με τις προδιαγραφές κενής θέσης που μπορεί να υπάρξει.