Περιοχές κάλυψης

Η SPEEDEX  μέσω δικτύου των καταστημάτων της εξυπηρετεί περίπου 14.000 προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Οι προορισμοί που βρίσκονται εκτός των Ορίων Πόλης του Σταθμού SPEEDEX , αναλόγως της χιλιομετρικής τους απόστασης και της δυσκολίας προσέγγισης κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: Απομακρυσμένοι και Δυσπρόσιτοι και εξυπηρετούνται με την αντίστοιχη επιβάρυνση.

Παρακαλώ πληκτρολογήστε ονομασία περιοχής ή νομό:
(με ελληνικούς χαρακτήρες)
Παρακαλώ επιλέξτε νομό: