Αναζήτηση της Αποστολής σας

Αριθμός Voucher:

Όνομα Παραλήπτη:

Αρ. Συμβολαίου:

  Για την καλύτερη πληροφόρησή  σας επικοινωνήστε με το κεντρικό Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 801 11 000 11, 210-3407000.


Όροι και προυποθέσεις

Το σύστημα αναζήτησης έχει σχεδιαστεί για να  υποστηρίζει και να δίνει μια γρήγορη ενημέρωση για την πορεία των αποστολών σας.Μπορείτε να χρησιμοποιήτε το σύστημα αναζήτησης αποστολών μόνο για να παρακολουθείται την πορεία των αποστολών που μεταφέρονται απο το δίκτυο της Speedex απο, ή προς εσάς. Ουδεμία άλλη χρήση του συστήματος αναζήτησης και των πληροφοριών δεν είναι δυνατόν να γίνει χωρίς την πρότερη συναίνεση απο μέρους της Speedex.