Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα

 

  

Στοιχεία Παράδοσης

Αποστολή Ημερομηνία Περιγραφή Κατάστημα Στοιχεία Παράδοσης
Για την καλύτερη πληροφόρηση σας επικοινωνήστε με το κεντρικό Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 801 11 000 11, 210-3407000.
 

Αναλυτικο Ιστορικό Αποστολής
Αποστολή Ημερομηνία Περιγραφή Κατάστημα
Για την καλύτερη πληροφόρησή σας επικοινωνήστε με το κεντρικό Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 801 11 000 11, 210-3407000.


Αριθμός Αποστολής Εξωτερικού
 


   Για την καλύτερη πληροφόρησή  σας επικοινωνήστε με το κεντρικό Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 801 11 000 11, 210-3407000.


Όροι και προυποθέσεις

Το σύστημα αναζήτησης έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει και να δίνει μια γρήγορη ενημέρωση για την πορεία των αποστολών σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σύστημα αναζήτησης αποστολών μόνο για να παρακολουθείτε την πορεία των αποστολών που μεταφέρονται από το δίκτυο της Speedex από, ή προς εσάς. Ουδεμία άλλη χρήση του συστήματος αναζήτησης και των πληροφοριών δεν είναι δυνατόν να γίνει χωρίς την πρότερη συναίνεση από μέρους της Speedex. 


Αριθμός αποστολής Εξωτερικού: